SUSTAINABLE RACING TEAM:

För hållbar träning och tävling

Allt fler människor motionerar och deltar i motionstävlingar med ökade resor, fler boendenätter och ökad konsumtion som följd. Flera ledande miljöorganisationer ser positivt på motionsidrotten, men ser också ökade risker med nedskräpning, ökade ekologiska fotavtryck samt påfrestningar på tävlingsarenorna som inte sällan går genom områden med höga naturvärden.

Från stora evenemang, både inom Sverige och internationellt, finns tydliga signaler kring hur man såväl från arrangörer som marknad försöker lyfta hållbarhetsaspekten och naturhänsynen.

Allt fler människor börjar rikta sina blickar mot en kombination av naturupplevelse och fysisk prestation, vilket tydligt syns i dagens motions- och tävlingstrend. Motionsidrott går mer mot att vara en livsstil än enbart en aktivitet och inkluderar flera val i livet, såväl konsumtion och mat som transporter och boende. 

Det måste gå att förena idrott och hälsa med en hållbar livsstil!

Vi är stolta grundare till Sustainable Racing och Sustainable Racing Team.

Sustainable Racing är en livsstil som visar på att idrott och miljöhänsyn kan och ska gå hand i hand. Det ekologiska fotavtrycket kan hållas väldigt lågt och genom Sustainable Racing Team ska vi visa att det är möjligt tillsammans med våra starka samarbetspartners.

Sustainable Racing Team utgörs av ett antal ambassadörer som på ett inspirerande och tydligt sätt ska visa att det går att träna och tävla hållbart i allt från enklare motionslopp till betydligt mer krävande lopp. Gruppen kommer även genomföra olika planerade äventyr där hållbarhet genomsyrar alla led.

Sustainable Racing Team har utvecklat en ideell motionsförening som du, kostnadsfritt, kan bli medlem i. Som medlem visar du att du stödjer våra tankar om en hållbar livsstil, samt får du nyheter och erbjudande via våra medlemsbrev. 
Du och dina val är viktiga!

Läs mer på www.sustainableracingteam.com